Translate

Donderdag, 19 Oktober 2017

Filt Naaldboekies

Naaldboekies  van Filt

English version below ↓
 
Hallo liewe blog-lesers ♡

Ek hoop die weer is daar by julle ook so lekker en lenterig ツ

Vandag wil ek ietsie met julle deel wat juis so prettig is, en my aan die lente laat dink.
 Dis die dierbaarste, filt boekies om jou naalde in te bêre.


Onthou julle nog die oulike naaldboekies wat ek vir moedersdag gemaak het?
Gaan lees daardie post hier:

Die ma's was baie in hul skik!  Dit het my sommer geϊnspireer om nog te maak 
(dit was beslis ook nie die laastes nie)
en toe kom ek boonop nog op hierdie pragtige idee af op Pinterest!

Surf jy ook graag op Pinterest?
Dan sien jy ook waar ek my inspirasie vandaan kry.
Filt is hoeka so lekker medium om mee te werk!
Ek hou baie van die detail binne die boekie en dat elke dingetjie 'n spesifike plekkie het.Ek het sover al 'n pienk en 'n blou boekie gemaak.
 Ek wil sommer met al die kleure filt wat ek het boekies maak.
Dink jul nie die skakerings pas mooi by mekaar nie?


Ek wil nou baie graag vir my 'n pons koop wat blommetjie forms kan uitdruk.
Dalk meer as een grootte en 'n hartjie form  ook ;)


Lyk my, die idee agter die boekie was juis 'n hele stelletjie met ponse vir 'n klomp verskillende forms en die boekie, ook 'n oulike houertjie vir mens se skêrtjie.
Ek sou so graag ook so stelletjie wou hê, maar daar was net 'n beperkte hoeveelheid beskikbaar!
So ek sal julle nie jaloers maak met die adres nie!!
Nou kan julle darem sien dat mens dit met die vry hand ook kan doen ツ
Al 'spesiale' gereedskap wat ek gehad het is my zigzag skêr


Ek hoop dat ek sommer gou weer tyd sal hê om nog van hulle te maak ♡


Geniet die laaste bietjie van julle week!

Groete
RC
xxx 

Felt Needle Books

*This post contains affiliated links
 
Hello dear blog-readers ♡

I hope that you are also having the same lovely spring weather we are!
These little felt books that I am sharing with you today makes me think of spring as well!  


Do you remember the sweet little needle books that I made for Mother's Day earlier this year?
Read that post here:

The Moms absolutely loved them!
That inspired me to make some more.
And then I found this darling idea on Pinterest!

Do you also love surfing on Pinterest?
Plz follow me!
That way you can also see where I get my inspiration from 

 Felt* is such a fun medium to work with!


I just love the little details inside each book and that each item has a specific place.


I've made a pink and a blue book so far.
I want to make one in every colour felt that I have!!


I really want to buy myself a flower shaped punch*
Maybe even in a few styles and sizes and even a heart shape? ツ

  
The idea behind this little book was a whole set of dies to cut the book and flowers, and even a little case for your scissors too!!
I would love to have this set, but it was a limited edition!! 
*sigh*
At least you know that it's do-able with scissors.
The only 'special' tool that I have are my pinking shears*

  Hopefully I'll have time to make some more of these soon ♡


Enjoy the rest of your week!

Best Wishes
RC
xxx 

Dinsdag, 17 Oktober 2017

Basic Sewing Series - Lesson #1

Parts of a Sewing Machine  

*This post contains affiliated links.
Read my disclaimer 
   
WELCOME ♡

Today we are starting with the first lesson in my new series - Basic Sewing

I think that the best place to start, and get everyone used to their machines, will be to learn all the names of the different parts of the sewing machine.

Lets get started!!

The Front

 1.  Pressure foot pressure dial - the thicker your fabric, the less pressure you want to use (0).  The thinner your fabric, the more pressure you need (3)
2.  Take up lever - It is always important to ensure that this lever is at its highest point when you stop the machine.  Use the hand wheel to move it up and down.
3.  Upper thread guide - top thread is hooked here before moving down to the needle.  It's also used when winding the bobbin.
4.  Thread tension dial - controls upper thread tension.  It is notoriously difficult to get the tension just right, so leave this dial for time being.
5.   Stitch width dial - changes the width of zigzag and other stitches.
6.  Pattern selector dial - use this dial to choose between the different stitch patterns.
7.  Spool pin - Top thread goes here
8.  Bobbin winder spindle - to wind bobbin.
9.  Bobbin winder stopper - to automatically stop when bobbin is full.
10.  Hand wheel - use this wheel to move the needle up and down by hand.  Always turn it TOWARDS you.
11.  Stitch length dial - to change the length of your stitches.
12.  Power cord and cord to foot pedal
13.  Reverse button - to stitch backwards.
14.  Foot pedal - tread to stitch  ;)
 15.  Needle plate - covers moving parts.
16.  Extension table - Extends the work surface of your machine.  Also slides out to reach shuttle and bobbin case and also to stitch cylindrical projects, like sleeves and pant legs.
17.  Presser foot - clamps the fabric down so that it can be fed through as you stitch.
 *

The Right Hand Side

The on/off switch - on my machine this merely switches the light on and off and I have to unplug it to ensure that it won't stitch if someone should accidentally step on the foot pedal.
*

The Back

1.  Thread cutter - to cut the thread.
2.  Presser foot lever - to lift the presser foot.
3.  Thumb screw - holds the presser foot in place.
4.  Needle clamp - holds the needle in place.
*

Under the Extension Table

1.  Bobbin case - holds the bobbin.
2.  Shuttle cover - covers moving parts of the shuttle.
*

That is it for today!
All the parts you need to know to start operating your sewing machine.

Your machine may differ from mine, but these are the basic parts that all sewing machines have, you may just have to go searching for some of them on your own machine.

Leave a comment if you have a question :)
Any questions are welcome and I am glad to help where I can.

If you are ready to give sewing a try, but still need a sewing machine..
Here is one that I found on Amazon:
Singer 1304 Start Free Arm Sewing Machine*
It is a very basic little machine with 6 stitch options and Singer is a well known brand.

Next week we'll look at basic necessities you need to start sewing

See you then!!

Best Wishes
RC
xxx 

Basiese Naaldwerk Reeks - Les #1

Dele van Naaldwerk Masjien 

Hierdie post bevat affiliated links.
Lees my disclaimer 
 
WELKOM ♡

Ons begin vandag met die eerste les in my nuwe reeks - Basiese Naaldwerk

 Ek het gedink dat die beste plek om te begin, en almal meer vertroud met hul masjiene te maak, sal wees om die name van die dele van die masjien te leer.

Laat ons sommer wegspring!!

Die Voorkant

 

1.  Wielietjie wat drukvoetjie se drukkrag beheer - hoe dikker jou materiaal, hoe minder drukkrag wil jy gebruik (0) en hoe dunner die materiaal, hoe meer drukkrag (3)
2.  Hefboom arm - dit is altyd baie belangrik dat hierdie arm op sy hoogste posisie is wanner jy die masjien stop.  Gebruik die hand wiel om dit te beweeg.
3.  Boonste gare gids - die gare word hieraan gehaak voordat jy dit na onder neem.  Word ook gebruik wanneer jy die bobbin volmaak.
4.  Gare spannings beheer wiel - beheer die spanning van die boonste gare, soms is dit baie moeilik om die spanning reg te stel, los hierdie wielietjie dus liefs uit, totdat jy meer vertroud is met jou masjien.
5.  Steek wydte verstellings wiel - verstel die wydte van bv. zigzag steek.
6.  Patroon selekteerder - Gebruik hierdie wiel om die steek patroon te kies.
7.  Gare tol pennetjie - boonste tol gare kom hier.
8.  Bobbin opwen assie - om bobbin vol te maak.
9.  Bobbin opwen rem - stop self wanneer die bobbin vol is.
10.  Hand wiel - gebruik hierdie wiel om die naald met die hand op en af te beweeg, draai altyd NA jou toe (anti-kloksgewys)
11.  Steek lengte verstellings wiel - om die lengte van jou steke te verstel.
12.  Kragdraad en koord na voetpedaal
13.  Tru knop - om agteruit te stik
14.  Voetpedaal - trap om te stik ;)
15.  Naald plaatjie - bedek onderste bewegende dele.
16.  Verlengings tafel - maak die werkoppervlak van jou masjien bietjie groter.  Skuif uit om by masjien se onderdele by te kom en om silindriese voorwerpe te stik soos moue en broekspype.
17.  Drukvoetjie - druk die materiaal vas om deurgevoer te word soos jy stik
*

Die Regterkant

Die aan en af knoppie - by my masjien sit hierdie knoppie slegs die liggie aan en af en moet ek die muurprop afskakel om te keer dat die masjien sal loop as iemand perongeluk op die voetpedaal trap.
*

Die Agterkant

1.  Gare lemmetjie - om gare mee af te sny
2.  Drukvoet hefboom - om druk voetjie mee op te lig en te laat sak
3.  Duim skroef - om die drukvoetjie af te haal.
 4.  Naald klamp - om die naald mee los en vas te draai.
*

Onder die Verleng Tavel

1.  Bobbin houer - waarin die bobbin draai
2.  Deksel - bedek onderste bewegende dele
*

Daarsy!!  Dit is al die basiese dele van jou masjien wat jy moet ken om hom te gebruik :)

 Jou masjien kan dalk 'n bietjie van myne verskil, maar hulle het almal hierdie basiese dele, jy sal hulle dalk net moet soek!  ;)

Los vir my 'n comment as jy nog 'n vragie het, of as ek dalk een van die dele moet help soek op jou masjien!
Enige vrae is welkom en ek help graag waar ek kan.
As jy nou al kans sien vir die naaldwerk-ding, maar nog nie 'n masjien het nie...
Hier is een wat ek op Amazon gesien het:
Singer 1304 Start Free Arm Sewing Machine*
Dis 'n baie basiese measjientjie met 6 basiese steek patrone en Singer is 'n bekende handelsmerk.
Volgende week kyk ons na die basiese benodighede wat jy nodig het om naaldwerk te doen ♡

Sien julle dan!!

Groete
RC
xxx

  

Vrydag, 13 Oktober 2017

Fleece Blanket with Braided Edge

Blue Fleece Blanket

This post contains affiliate links
 
Today I am sharing this cuddly fleece blanket with you.
Fleece is probably the best fabric for a single layered blanket and ending it off with a easy and gorgeous border, pretty much perfects it in my book!
 
 
I just love the pattern on this particular fabric and think it would be so gorgeous swaddled around a brand new little baby! ♡Here is a closer look at the edge.
It is so easy and really finishes off this project well.
I am still considering making a few bigger ones for snuggles on the couch ;)  

  

You can find the tutorial for this edge @ mesilla.wordpress.com.
Just search for Project Linus Fleece Blankets - Feb 5, 2010

My blanket measures 85x85cm.

Let me know if I've inspired you to make this blanket.
It's a pretty darling gift for a new baby or an affordable treat for yourself.
Email me some photo's, I'd love to share your handiwork  

Here are some pretty fabric options that I found on Amazon:

B016E1PP94 


B00M0TW0SY

B00M1ZIXME 
 
If you're not much of a sewer,
this blanket is available
for R150 ZAR + pp

Best Wishes
RC
❤ 

Donderdag, 12 Oktober 2017

Masjien Caddy

Naaldwerk Masjien Caddy

English version below ↡

Vandag wys ek vir julle wat ek hierdie jaar vir party verjaarsdae geskenke gemaak het.
Ek dink dis 'n baie handige geskenkie - dis nou te sê as die persoon naaldwerk doen, ek moes 'n paar ander planne ook uitdink シ

Jy weet hoe jou skêr altyd die vermoё het om onder die materiaal of patrone te verdwyn, die snippermantjie altyd in die pad is en op die ou ent om geskop raak, dat jy net gare en snippertjies sien trek en jy nooit weet waar om die spelde in te steek wat jy uithaal soos jy stik nie?
Wel hierdie oulike sakkie sal sorg dat al daardie probleme iets van die verlede is!  Dis nou te sê, wanneer jy gewoond raak om alles op hulle plek te sit.  Later sal jy die skêr soek en dan het jy hom al die tyd mooi op sy plekkie gebêre! :P


Kyk net hoe oulik!
Heel links is 'n groterige sakkie vir al die garetjies en materiaal snippertjies en dan is daar nog 3 smal sakkies vir jou skêr, pen/potlood en lineaaltjie.  Alles wat jy nodig het op een plek en gerieflik byderhand.


Die patroon en tutoriaal is beskikbaar by howjoyfulblog.com 

Sy wys ook hoe om 'n oulike speldekussing te maak wat aan die caddy pas.

Hier is die ander caddy wat ek vir skoonsus gemaak het met die materiaal wat ek so ruk terug vir julle gewys het.
Ek hou van die kleur kombinasies シ
 (jammer vir die swak foto, ek het vergeet om mooi foto's vir julle te neem voordat ek dit toegedraai het)

 Hier is my betroubare ou caddy'tjie.
Sien, alles mooi op hul plek シ
Ek is nou jaloers op die ander en wil vir my ook 'n nuwe een maak hehe

Ongelukkig is daardie mooi beige materiaal nou op, maar miskien koop ek sommer spesiaal vir my ;)

As jy graag my blog lees, dan moet jy my asb op Bloglovin' volg.
Dis 'n lekker manier om op hoogte te bly van jou gunstelling blogs.

Sien julle môre weer met 'n Engelse post uit die argiewe.

Groete
RC

Sewing Machine Caddy

 Today I am showing you something that I made for a few birthday gifts this year.
It is a very handy little prezzie - if the birthday girl sews that is!  I had to come up with a few other gifts as well シ

You know how you are always losing your scissors, knocking over the paper bin - sending bits of thread and fabric flying - and how you never know where to put those pins you take out as you sew?
Well this caddy could be the solution to all your problems!!  Once you get into the habit of putting everything in its place, that is.  You will find yourself looking for your scissors, just to realize that it's been neatly tucked into its pocket!! haha


On the left there is a big pocket for all the thread and fabric scraps and to the right there are 3 narrower pockets for your scissors, pen/pencil and ruler.
Everything you need in one place and right at hand.


You can find the tutorial @ howjoyfulblog.com

She also shows how to make a pincushion to hook onto the caddy,


Here is one that I made with the fabric that I showed you a while back.
(Sorry for the poor quality picture, I forgot to take nice photos for you before wrapping it)


Here is my trusty old caddy.
See - everything in its place.
I'm a bit jealous of the other caddys now and I want to make a new one for myself.

If you like reading my blog,
please follow me on Bloglovin'
It's a nice way to keep up with your favourite blogs.

I'll see you back here tomorrow with a translated post from my archives.

Best Wishes
RC

Maandag, 09 Oktober 2017

Basiese Naaldwerk Reeks - Voorwoord

Voorwoord

Hallo almal!!

Ek is so opgewonde om my nuwe reeks lesse aan julle bekend te stel :D

Ek het gaan sit en dink oor watter kennis ek beskik om met julle te deel, en toe tref dit my!!

Ek is dalk nie 'n kenner nie, maar ek weet darem een of twee dinge van naaldwerk!  En dit is een van daardie onderwerpe waaroor mens nooit te oud is om te leer nie en elke dag nog iets nuuts kan leer, al is dit net 'n handige kortpad waaraan jy nog nie van tevore gedink het nie!

Of dalk is jy 'n totale beginner en kan nie kop of stert van jou nuwe masjien uitmaak nie?
Dan is hierdie reeks net vir jou!!

So kom leer saam met my ♡
en moenie bang wees om kommentaar te los as jy dink dat jy vir my 'n wenk of twee kan gee nie  :)

Ek sien so uit daarna om hierdie volgende paar weke met julle te deel.
Van volgende week af moet julle elke Maandag regsit!


Oja!
Ek het besluit om die lessies ook in engels weer te gee :)
Sodat almal beslis kan verstaan.
(Ek weet dat Google translate op my blog beskikbaar is, maar hul neem nie die woordvolgorde so mooi in ag nie, en dan kan dit 'n bietjie verwarrend wees vir engelse lesers!)

Watch this space on Tuesdays!

Sien julle gou weer!!
Lekker week vir almal

Groete
RC
xxx 

Donderdag, 05 Oktober 2017

Nursing Cover Scarf

Infinity Scarf Nursing Cover

This post contains affiliate links.
Read my disclaimer 
 
Hi everyone!
I'm back with another English version of an older post for you.
Hope you enjoy it!

This is such a brilliant idea!
A beautiful infinity scarf that doubles as a nursing cover!!


The concept is simple.  An infinity scarf that is cut wide enough to give mom some privacy when she wants to nurse baby.  It is also harder for sneaky little babies to pull down than a blankie draped over the shoulder.
It is also very conveniently always at hand, and one less thing that you have to remember to pack into that already overfull diaper bag!
In my opinion it is very stylish too!!  What better than a scarf to finish off a beautiful outfit.


I think this is an ideal baby shower gift (if you know that the new mommy is a candidate for breastfeeding) and something she can use long after baby has been weaned (so even if you get your info wrong 个 she will still be able to use it haha)


There are many tutorials for this scarf on the internet.

All you need is some stretchy knit fabric (because the raw edges won't fray)


I just cut mine 70x150cm and sewed the short sides together.
That's it!
The hardest part is to cut the knit fabric straight, it is a bit fiddly, but I'm sure no one would even notice if you got it a bit crooked ;P

I hope this post has inspired you to try this simple project.
And if you are not much of a sewer, this scarf is for sale
for R200 ZAR + pp

Go check out my Hello Pretty Store for more products. 

Enjoy the rest of your week, the weekend is around the corner!!
Best Wishes
RC
xxx

Donderdag, 28 September 2017

Lienke's Quiet Book

Hi everyone!
As promised, I am translating a few of my older posts for you  シ

I am starting with my very first post.
Lienke's Quiet Book
I had so much fun making this book for friends of our's niece
And from what I heard, she thoroughly loves it as well.
I hope that she will enjoy it for many years to come.

 The first page is the CAT-page シ

I found my inspiration for this page on tanyahandmade.blogspot.com 

 The snow white kitty has a snug bed and bowls of food and water of course.

  The curtain can be tied back (ideal to perfect fine motor skills of little hands).
You can even see a shooting star through the window-
the star can be moved by tugging on the ribbon on either side ☆

And there is a cheeky little mouse that scampers across the floor to tease our kitty.


The second page is our DOG-page.
I got the idea for this page from Lindy J Designs' A Home For Max quiet book. 
She has some pretty cute patterns!!

This friendly pup has a cute little doghouse where he hides his ball
and a food and water bowl.
 
 He buried his bone behind a bush in the garden.
And a row of rainbow coloured flowers line the fence.
 
 Luckily he has a nice warm house to stay in when it starts to rain ♡
 
Next we have our COUNTING-page with a friendly snail.
I just LOOOVE the fabric on this page!
I also got the idea for this page at Tanya Handmade
  
 
There is a counter with 5 wooden beads. 

And I was so excited to make this page!
There is a bead underneath the fabric and you can move it around the spiral of the snail's shell.
How awesome is that?!? :D
It is very therapeutic. 

 At the top of the page I put the numbers 1-5 with beads in matching colours and numbers next to each.
 
Last we have the HOME-page
There is a tall gate in front of the house that laces up with a shoelace
(I bought the pink laces after taking the photos for this post)
I got the idea for this page at Handmade by Mom  

  
This is also the shape page.

   
The roof (triangle), sun(circle), door(rectangle) and window(square) can be stuck on with valcro.

 There is a little bird in her nest. She is attached with a ribbon, to keep her from flying away ;)

 It took me a long time to decide what to put behind the flower bush in the garden, and I am very pleased with this adorable little bunny!
 
That is it for today folks
 
Hope you enjoyed it!!
 
Best Wishes
RC
xxx 
 
Here are some links to similar products to the one's that I used to make this book, maybe I have inspired you to make your own!!
 
*These are affiliated links 
Note:  I have not tested these products, they are merely similar to the ones I used.